POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO – BARANJSKA
Trg Lavoslava Ružičke 1, 31 000 Osijek, tel.: +385 31 237 111 
osječko-baranjska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci Policijske postaje Našice

Kontakt policajci Policijske postaje Našice

 

Policijski službenik za prevenciju u PP Našice – Marko Marić, tel: 031/238 539, fax:238 500.
 
 
   I. KONTAKT PODRUČJE – NAŠICE 1
 
             
  I. kontakt područje nalazi se u gradu Našice i obuhvaća ulicu J.J.Strossmayera od kbr. 1 do 27, tj. do raskrižja sa ulicom V. Lisinskog, ulicom V. Lisinskog do raskrižja sa ulicom J. J. Strossmayera, do raskrižja sa ulicom B. Radića, nastavno ulicom B. Radića do Zagrebačke ulice, Zagrebačkom ulicom od kbr. 1 do raskrižja sa ulicom Đ. Đakovića, ulicom Đ. Đakovića, Vinogradskom ulicom do raskrižja sa Franjevačkom ulicom, nastavno Franjevačkom ulicom do Reljkovićeve ulice, Reljkovićevom ulicom do željezničke pruge Našice – Požega i nastavno do ulice P.Preradovića, ulicom P. Preradovića do ulice K. Tomislava, tj. do kbr. 34, od broja 34 do raskrižja sa ulicom I.B.Mažuranić, ulicom D. Pejačević, pješačkom stazom kroz park iza hotela «Park» i dvorca Pejačević do zgrade HEP-a u Sokolskoj ulici, Sokolskom ulicom do ulice J.J.Strossmayera br. 1. 
 
Kontakt policajac – Stjepan Prišć, tel: 031/238 539, fax: 238 500.
 
 
    II. KONTAKT PODRUČJE – NAŠICE 2
 
 II. kontakt područje nalazi se u gradu Našice i obuhvaća ulicu V. Lisinskog od odvojka za ulicu I. Gundulića do ulice B. Radića, pješačkom stazom od ulice B. Radića do ulice A. Cesarca, ulicom A. Cesarca od kbr. 18 do raskrižja sa ulicom Tavanačka cesta, ulicom Tavanačka cesta do raskrižja sa ulicom I.G.Kovačića, ulicom I.G.Kovačića do ulice M. Kraljevića, ulicom M. Kraljevića, ulica H. Juhna do raskrižja sa ulicom Matice hrvatske, Ulicom Matice hrvatske do ulice A. Mihanovića, ulicom A. Mihanovića do raskrižja sa ulicom I. Mažuranića, ulicom I. Mažuranića do raskrižja sa ulicom I. Gundulića, ulicom I. Gundulića do odvojka koji se spaja na ulicu V. Lisinskog.
 
Kontakt policajac – Jerko Bešlić, tel: 031/238 539, 238 537, fax: 238 500.
 
 
    III. KONTAKT PODRUČJE - ĐURĐENOVAC
 
 III. kontakt područje nalazi se u mjestu Đurđenovac i to od raskrižja ulica I.Gundulića i I. Meštrovića, ulicom I. Meštrovića do raskrižja sa ulicom A. Mihanovića nastavno kojom do raskrižja sa ulicom K. A. Stepinca. Od raskrižja sa ulicom A. Mihanovića i ulicom K. A. Stepinca, ulicom Potok, «Bukvik» do Trga N. Š. Zrinskog, od Trga N. Š. Zrinskog u smjeru ulice K. Zvonimira do kbr. 24, Kolodvorskom ulicom do željezničke stanice Đurđenovac, te do željezničke pruge tj. ulicom V. Nazora u smjeru ulice Taninska četvrt do ulice I. Gundulića, te istom do raskrižja ulica I. Gundulića i ulice I. Meštrovića.
 
 
Kontakt policajac – Goran Benić, tel: 031/238 539, 238 537, fax: 238 500.