POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO – BARANJSKA
Trg Lavoslava Ružičke 1, 31 000 Osijek, tel.: +385 31 237 111 
osječko-baranjska uprava > Kontakt policajci > Kontakt policajci Policijske postaje Belišće

Kontakt policajci Policijske postaje Belišće

 

KONTAKT PODRUČJA
 
 I. KONTAKT PODRUČJE - VALPOVO
 
I. kontakt područje obuhvaća u gradu Valpovu ulicu I. L. Ribara – od benzinske pumpe do raskrižja sa ulicom M. Gupca i Osječkom ulicom, ulicom M. Gupca do raskrižja sa ulicom A. B. Šimića, istom ulicom do raskrižja sa ulicom J.J.Strossmayera, ulicom J.J.Strossmayera do raskrižja sa Kolodvorskom ulicom, Kolodvorskom ulicom do raskrižja sa Z. i Frankopana, ulicom I. Mažuranića do raskrižja sa Osječkom ulicom, Osječkom ulicom do ulice B. J.Jelačića – do benzinske pumpe INA 2.
 
Kontakt policajac –  Damir Blažević, tel: 031/238 427
 
 
              

  II. KONTAKT PODRUČJE - BELIŠĆE
 
                                       
 II. kontakt područje obuhvaća ulice u užem centru grada i to Radničku ulicu do pilanske porte Kombinata „Belišće“ d.d., ogradom rečenog Kombinata južno prema ulici T.Ujevića i nastavno istom ulicom do ulice K.Tomislava, zapadno ulicom K.Tomislava prema Amaterskom kazalištu i dalje istom ulicom do Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Lucija“ i do Radničke ulice.
 
Kontakt policajac – Zdravko Vuksanić, tel: 031/238 427
 
 
 
               III. KONTAKT PODRUČJE - BIZOVAC
 
                                       
Kontakt područje obuhvaća ulice K.Tomislava od kbr. 70 do 190 I ulicu Sunčanu u kojoj se na kbr. 35 nalazi kompleks “Bizovačke toplice” – hotel “Termia”.
  
Kontakt policajac – Siniša Turk, tel: 031/238 427