POLICIJSKA UPRAVA OSJEČKO – BARANJSKA
Trg Lavoslava Ružičke 1, 31 000 Osijek, tel.: +385 31 237 111 

Dokumenti

 Dokumenti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske
 

U zgradi Policijske uprave osječko-baranjske u Osijeku, Trg L.Ružičke 1, poslovi oko dokumenata obavljaju se za građane s prebivalištem na području grada Osijeka s pripadajućim naseljima Tenja, Nemetin, Klisa, Silaš, Tvrđavica i Podravlje, te općinama Ernestinovo i Antunovac s pripadajućim naseljima, općina Čepin s pripadajućim naseljima, općina Vuka s pripadajućim naseljima i općina Šodolovci s pripadajućim naseljima i općina Erdut s pripadajućim naseljima.
 
Za građane sa prebivalištem izvan navedenog područja nadležnost i uredovno vrijeme pogledati na POLICIJSKE POSTAJE.
 
Radno vrijeme šaltera za stranke u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj i u policijskim postajama u kojima se izdaju dokumenti je:
 
od 7,00 do 14,30 sati (ponedjeljak, srijeda, četvrtak, petak)
od 7,00 do 18,30 sati (utorak).
 
Telefonski brojevi:
031/237-292  tajnica voditelja Službe za upravne poslove
031/237-455  voditelj Odjela za prijavništvo i osobne isprave
031/237-270  voditelj Odjela za državljanstvo, azil i statusna pitanja stranaca
031/237-286  voditelj Odjela za prometne isprave i oružje

 
Odjel za prijavništvo i osobne isprave
 
Prijavništvo:
  • prijava-odjava prebivališta
  • prijava adrese
  • prijava boravišta
  • matični broj građana
  • uvjerenje o prebivalištu i matičnom broj građana

Poslovi se obavljaju na šalterima 3, 7 i 8.

OSOBNE ISKAZNICE

Na šalterima 7 i 8 predaju se zahtjevi za izradu osobne iskaznice, a izrađene osobne iskaznice mogu se preuzeti na šalteru 3.
 
kontakt telefoni: 031/237-104, 237-239, 237-382
 
PUTNE ISPRAVE
Na šalterima 10 i 11 predaju se zahtjevi i preuzimaju, te izrađene putne isprave. Zahtjevi za pogranične propusnice zaprimaju se također na šalterima 10 i 11 gdje se preuzimaju izrađene pogranične propusnice.

kontakt telefoni: 031/237-104, 237-239, 237-382

Gubitak ili nestanak osobne iskaznice i putne isprave prijavljuje se na šalteru 3, a upravni postupak i donošenje rješenja provodi se u sobi br. 50, kontakt telefon 237-239.
 
Odjel za državljanstvo, statusna pitanja stranaca i azil
 
  • podnošenje zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva
  • podnošenje zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva
  • podnošenje zahtjeva za utvrđivanje hrvatskog državljanstva

Poslovi se obavljaju na šalteru 1. 

STRANCI
- statusna pitanja
Boravak stranaca (kratkotrajni, privremeni, stalni)
Rad stranaca (radna dozvola, poslovna dozvola, rad bez radne i poslovne dozvole)
Zahtjevi za izdavanje odobrenja za privremeni boravak, stalni boravak, radnu dozvolu, poslovnu dozvolu, osobne iskaznice za stranca obavljaju se na šalteru 2.

kontakt telefoni su: 031/237-191, 237-303, 237-254
 
Odjel za prometne isprave i oružje
 
Na šalteru broj 15 obavljaju se poslovi registracije vozila, odjave vozila, promjene vlasnika vozila, ustupanje registarskih pločica, proba pločice, zaprimanje zahtjeva za izdavanje nove prometne dozvole ili knjižice vozila u slučaju njihove dotrajalosti ili oštećenosti.
U slučaju gubitka ili nestanka prometne dozvole ili knjižice vozila provodi se upravni postupak u sobi br. 58.

kontakt telefoni su: 031/237-110, 237-286
 
Što je sve potrebno za navedene postupke, može se potražiti pod Upute o proceduri izdavanja vozačke dozvole.
 
 
VOZAČKA DOZVOLA
Na šalteru broj 14 podnose se zahtjevi za izdavanje vozačke dozvole (prvi put), produženje valjanosti vozačke dozvole, zamjena vozačke dozvole, izdavanje vozačke dozvole u slučaju nestanka.
U slučaju gubitka ili nestanka vozačke dozvole provodi se postupak u sobi br. 54.

kontakt telefon je 237-280.

Što je sve potrebno u proceduri izdavanja vozačke dozvole, može se potražiti pod Upute o proceduri izdavanja vozačke dozvole.
 
ORUŽJE
Na šalteru br. 12. podnose se zahtjevi za nabavku, registraciju oružja i izdaju se izrađeni oružni listovi.
Postupak u slučaju smrti vlasnika oružja, u slučaju gubitka, krađe oružja, kao i u slučaju oduzimanja oružja, provodi se u sobi br. 52.

kontakt telefon 237-175

Što je sve potrebno za svaku pojedinu proceduru može se potražiti pod ORUŽJE
 
 
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA
 
U Inspektoratu unutarnjih poslova djeluje Inspekcija zaštite od požara, eksploziva i vatrogastva i Inspekcija zaštitarskih i detektivskih poslova.
 
Inspektorat poduzima mjere i radnje za otklanjanje uzroka požara i tehnoloških eksplozija, za sprečavanje nastajanje i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara i tehnoloških eksplozija.
 
Vrši nadzor građevina, postrojenja i uređaja, otvorenih prostora (skladišta, deponije, poljoprivredne površine), skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i plinova, prodavaonica oružja, streljiva i pirotehničkih sredstava.
 
Obavlja nadzor nad prometom, skladištenjem i uporabom eksplozivnih tvari, te miniranja, daje odobrenja za mjesta izvođenja javnog vatrometa i glasnog pucanja.
 
Daje stručnu pomoć pravnim i fizičkim osobama, te surađuje sa drugim državnim tijelima.
 
Sudjeluje u postupku donošenja lokacijske i građevinske dozvole, te vrši tehnički pregled građevine.
 
Obavlja inspekcijski nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti u pravnim i fizičkim osobama, nadzor na organiziranim javnim skupovima i priredbama u zatvorenim i otvorenim prostorima, nadzor nad provedbom mjera zaštite u novčarskim institucijama, te uporabe tehničkih mjera zaštite.
 
Provodi stručne ispite iz područja zaštitarske i detektivske djelatnosti, te izdaje odobrenja za rad.

kontakt telefon Inspektorata je 031/237-711 
 
PISARNICA
 
Građani mogu predati različite podneske (zamolbe, zahtjeve, predstavke i sl.) uz dokaz o postojanju pravnog interesa za dostavu traženih podataka, te uz propisani iznos upravne pristojbe; prijave na raspisani natječaj i isprave (predmeti i isprave se mogu predati i u najbližoj policijskoj postaji.

kontakt telefoni Pisarnice su: 031/237-157 ili 237-453